image

ﺑي
ٱﻧت ٱﻋﻟﻣ ‏
ٱي ٱכـﺳﭑس ﻳﻧﺗﭑﺑﻧي…</3 
ۈ ﻳﺑﻋﺛرﻧي ھذھہ ٱﻟﻓﺗرھہ
رﺑي ﻓي ﻗﻣۃ ﺿﻋﻓي ٱﻧﭑ 
ۈ ﻓي ﻋز ‏ ٱﻟﭑכـﺗﻳﭑج ٱﻟﻳگ 
ٱﻏﺳل ﻗﻟﺑي
ۈ ﻃﻣئن رۈכـي 
ۈ ﺧذ ﺑﻳدي ﯾ ‏ ٱﻟﻟھ  
وَسهل أموري  
وٌيسر مرآدي
وحقق لي مآ أرجوه مِنگ ﯾ  ٱﻟﻟھ

image

image

image

مرحباً